Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY POUŽITÍ A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ guiasdigitales.com-

V souladu s informační povinností obsaženou v § 10 zákona 34/2002 ze dne 11. července, o službách informační společnosti a elektronickém obchodu, je uvedeno níže:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Vlastníkem webové domény (domén) je guiasdigitales.com
UŽIVATELÉ: Přístup a/nebo používání této webové stránky guiasdigitales.com připisuje stav UŽIVATELŮ, který od uvedeného přístupu a/nebo používání přijímá tyto podmínky použití.
POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY: guiasdigitales.com poskytuje přístup k článkům, informacím a datům (dále jen „obsah“), které vlastní guiasdigitales.com. UŽIVATEL přebírá odpovědnost za používání webové stránky.

UŽIVATEL se zavazuje náležitě využívat obsah, který guiasdigitales.com nabízí prostřednictvím svých webových stránek, a například, nikoli však výhradně, je nepoužívat k:

(i) účastnit se nezákonných činností, nezákonných nebo v rozporu s dobrou vírou a veřejným pořádkem; (ii) šířit obsah nebo propagandu rasistické, xenofobní, pornograficko-ilegální povahy, obhajující terorismus nebo útočící na lidská práva; (iii) poškozování fyzických a logických systémů www.guiasdigitales.com, jejích dodavatelů nebo třetích stran, zavádění nebo šíření počítačových virů nebo jakýchkoli jiných fyzických nebo logických systémů, které jsou schopny způsobit výše uvedenou škodu; (iv) pokoušet se přistupovat a případně používat e-mailové účty jiných uživatelů a upravovat nebo manipulovat s jejich zprávami.

guiasdigitales.com si vyhrazuje právo stáhnout všechny komentáře a příspěvky, které porušují respekt k důstojnosti osoby, které jsou diskriminační, xenofobní, rasistické, pornografické, ohrožují mládež nebo dětství, pořádek nebo veřejnou bezpečnost nebo které podle jejich názoru, nejsou vhodné ke zveřejnění.

V žádném případě nenese guiasdigitales.com odpovědnost za názory vyjádřené uživateli prostřednictvím blogu nebo jiných participačních nástrojů, které mohou být vytvořeny, v souladu s ustanoveními platných předpisů.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. OCHRANA DAT:

4.1. Účel shromážděných údajů a SOUHLAS s léčbou.-

V souladu s ustanovením článku 5 LOPD je UŽIVATEL informován, že prostřednictvím webových registračních formulářů jsou shromažďována data, která jsou ukládána do souboru, s výhradním účelem zasílání elektronické komunikace, jako jsou: bulletiny (newslettery ), nové záznamy (příspěvky), jakož i další komunikace, které guiasdigitales.com považuje za zajímavé pro své UŽIVATELE. Pole označená jako povinná jsou nezbytná pro uskutečnění uvedeného účelu.

K vašim datům bude mít přístup pouze vlastník a za žádných okolností nebudou tato data přenášena, sdílena, přenášena nebo prodávána žádné třetí straně.

Přijetí zásad ochrany osobních údajů prostřednictvím zavedeného postupu dvojitého přihlášení bude pro všechny účely chápáno jako poskytnutí VÝSLOVNÉHO A NEVYHLÁŠENÉHO SOUHLASU – článku 6 LOPD – UŽIVATELE se zpracováním osobních údajů. podmínky uvedené v tomto dokumentu, jakož i mezinárodní přenos údajů, ke kterému dochází výhradně z důvodu fyzického umístění zařízení poskytovatelů služeb a zpracovatelů údajů, které budou uvedeny v bodě 4.9.

4.2. Dodržování platných předpisů.-

guiasdigitales.com dodržuje pokyny základního zákona 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů, královský výnos 1720/2007 ze dne 21. prosince, který schvaluje předpisy pro vývoj uvedeného základního zákona a další platné a použitelné předpisy po celou dobu zajištění správného používání a zacházení s osobními údaji uživatele.

Stejně tak guiasdigitales.com informuje, že je v souladu se zákonem 34/2002 ze dne 11. července, o službách informační společnosti a elektronickém obchodu, a bude od UŽIVATELŮ v každém okamžiku vyžadovat souhlas se zpracováním jejich e-mailu pro komerční účely.

V souladu s ustanoveními LOPD vás informujeme, že poskytnuté údaje, stejně jako údaje odvozené z vašeho prohlížení, mohou být uloženy v souborech guiasdigitales.com a zpracovány za účelem splnění vašeho požadavku a udržení vztahu. který je stanoven ve formulářích, které si předplatíte.

Navíc UŽIVATEL souhlasí se zpracováním svých údajů za účelem informování jakýmkoli způsobem, včetně e-mailu, o produktech a službách guiasdigitales.com.

V případě neudělení souhlasu se zpracováním svých údajů pro výše uvedený účel může UŽIVATEL uplatnit své právo vznést námitku proti zpracování svých údajů v podmínkách uvedených níže v části „Uplatnění práv ARCO“.

4.3. Bezpečnostní opatření.-

guiasdigitales.com vás informuje, že zavedl nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření, aby zaručila bezpečnost vašich osobních údajů a zabránila jejich změně, ztrátě a zpracování a/nebo neoprávněnému přístupu, s ohledem na stav technologie, povahu uložená data a rizika, kterým jsou vystaveny, ať už pocházejí z lidské činnosti nebo z fyzického či přírodního prostředí. To vše v souladu s ustanoveními článku 9 LOPD a hlavy VIII LOPD.

Podobně guiasdigitales.com zavedl další opatření, aby posílil důvěrnost a integritu informací ve vaší organizaci. Průběžné udržování dohledu, kontroly a vyhodnocování procesů s cílem zajistit respektování soukromí dat.

4.4. Uplatňování práv ARCO: Přístup, Náprava, Zrušení a Námitka.-

Fyzické osoby, které poskytly svá data prostřednictvím webu guiasdigitales.com, se mohou obrátit na jejich vlastníka, aby mohly svobodně uplatňovat svá práva na přístup, opravu, zrušení a nesouhlas ohledně údajů obsažených v jejich souborech.

Zájemce může svá práva uplatnit prostřednictvím písemného sdělení adresovaného na guiasdigitales.com s odkazem „Ochrana dat/guiasdigitales.com“, kde uvede své údaje, prokáže svou totožnost a důvody své žádosti na následující adrese:

4.5. odkazy

Jako službu našim návštěvníkům mohou naše webové stránky obsahovat hypertextové odkazy na jiné stránky, které nejsou provozovány nebo kontrolovány guiasdigitales.com. Z tohoto důvodu guiasdigitales.com nezaručuje, ani nenese odpovědnost za zákonnost, spolehlivost, užitečnost, pravdivost a aktuálnost obsahu těchto webových stránek nebo jejich postupů v oblasti ochrany osobních údajů. Než poskytnete své osobní údaje těmto webovým stránkám jiným než guiasdigitales.com, mějte na paměti, že jejich postupy ochrany osobních údajů se mohou lišit od našich.

4.6. Zásady souborů cookie"

Cookie je informační soubor, který server této webové stránky zasílá do zařízení (počítač, chytrý telefon, tablet atd.) osoby, která stránku navštěvuje, za účelem uložení a načtení informací o navigaci, která se provádí z uvedeného zařízení.

guiasdigitales.com používá různé typy souborů cookie (technické, analytické a sociální) výhradně za účelem zlepšení navigace uživatele na webových stránkách, bez jakéhokoli typu reklamy nebo podobného předmětu, pro analýzu a přípravu statistik navigace, kterou UŽIVATEL provádí na webové stránky a také sdílení obsahu na sociálních sítích (Google+, Twitter, Linkedin, Disqus)

guiasdigitales.com používá na tomto webu následující soubory cookie:

Technické soubory cookie: Jedná se o soubory, které UŽIVATELI umožňují procházet webovou stránkou a využívat různé možnosti nebo služby, které na ní existují, jako je například řízení provozu a datové komunikace, identifikace relace, přístup k částem s omezeným přístupem, zapamatování prvky tvořící objednávku, provádějí proces nákupu objednávky, zadávají žádost o registraci nebo účast na akci, používají bezpečnostní prvky při navigaci, ukládají obsah pro šíření videa nebo zvuku nebo sdílejí obsah prostřednictvím sociálních sítí.

Soubory cookie Google Analytics: Jedná se o soubory cookie třetích stran (Google Inc.) pro analýzu, které umožňují sledování a analýzu chování UŽIVATELŮ webových stránek, se kterými jsou propojeny. Informace shromážděné prostřednictvím tohoto typu souborů cookie se používají k měření aktivity webových stránek, aplikací nebo platforem a k vytváření profilů procházení UŽIVATELŮ uvedených stránek, aplikací a platforem za účelem zavedení vylepšení ve funkci analýzy používání. údaje vytvořené UŽIVATELI služby.

Google Analytics ukládá soubory cookie na serverech umístěných ve Spojených státech a zavazuje se je nesdílet s třetími stranami, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro provoz systému nebo kdy to vyžaduje zákon. Podle Google neukládá IP adresu UŽIVATELE.

Další informace o Google Analytics naleznete na následujících odkazech:

www.google.com/analytics/ a http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Pokud chcete informace o tom, jak Google soubory cookie používá, připojujeme tento další odkaz: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1).

Sociální cookies: Google+, Facebook, YouTube, Twitter atd.: cookies třetích stran, to znamená externí sociální sítě a sociální sítě třetích stran, jejichž trvání a účel závisí na každé sociální síti.

Uživatel si může kdykoli vybrat, které soubory cookie chtějí na této webové stránce fungovat:

– nastavení prohlížeče; například:

Chrome, z: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Průzkumník, z: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox, z: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari, z: http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera, z: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

– Existují nástroje třetích stran dostupné online, které uživatelům umožňují detekovat soubory cookie na každé webové stránce, kterou navštíví, a spravovat jejich deaktivaci.

Tato webová stránka ani její právní zástupci nenesou odpovědnost za obsah nebo pravdivost zásad ochrany osobních údajů, které mohou mít třetí strany uvedené v těchto zásadách používání souborů cookie.

Webové prohlížeče jsou nástroje, které mají na starosti ukládání cookies az těchto prohlížečů musíte uplatnit své právo je odstranit nebo deaktivovat. Tato webová stránka ani její právní zástupci nemohou zaručit správné nebo nesprávné zacházení s cookies výše uvedenými prohlížeči.

V některých případech je nutné nainstalovat cookies, aby prohlížeč nezapomněl na vaše rozhodnutí je nepřijmout.

Přijetí těchto zásad ochrany osobních údajů znamená, že uživatel byl jasným a úplným způsobem informován o používání zařízení pro ukládání a obnovu dat (cookies) a také o tom, že guiasdigitales.com má souhlas uživatele s použitím stejného, ​​jak je stanoveno. v článku 22 zákona 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu (LSSI-CE).

V případě jakýchkoli dotazů nebo dotazů týkajících se těchto zásad používání souborů cookie nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@localhost

4.7. Nezletilí

Webové stránky guiasdigitales.com nejsou zaměřeny na nezletilé. Majitel webu odmítá jakoukoli odpovědnost za porušení tohoto požadavku.

4.8. Úprava Zásad ochrany osobních údajů

guiasdigitales.com si vyhrazuje právo upravit své zásady ochrany osobních údajů podle svých vlastních kritérií motivovaných legislativními, právními nebo doktrinálními změnami španělské agentury pro ochranu údajů.

Jakákoli změna Zásad ochrany osobních údajů bude zveřejněna nejméně deset dní před jejich účinnou aplikací. Používání webu po uvedených změnách bude znamenat jejich přijetí.

4.9. Zodpovědný za soubory a manažery léčby.-

Jako manažeři léčby nesouvisející s výše uvedenou odpovědnou osobou:

guiasdigitales.com uzavřel smlouvu o poskytování hostingových služeb se společností HOSTGATOR.COM LLC (označenou ochrannou známkou Hostgator), se sídlem v Mitchelldale, Suite #100, Texas, Houston, USA, která poskytuje služby webhostingu. Zásady ochrany osobních údajů a další právní aspekty uvedené společnosti si můžete přečíst na následujícím odkazu: https://www.hostgator.com/privacy

Služby předplatného e-mailem a zasílání newsletterů severoamerické společnosti The Rocket Science Group, LLC (Identifikováno ochrannou známkou „MailChimp“). Přihlášení k blogu znamená, že zadaná data jsou přenášena na servery výše uvedené společnosti za předpokladu mezinárodního přenosu dat, se kterým UŽIVATEL výslovně souhlasí s přijetím těchto zásad ochrany osobních údajů.

Uvedení manažeři ošetření byli povinni dodržovat platná regulační ustanovení týkající se ochrany údajů v době jejich najímání.

DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ: guiasdigitales.com, sám nebo jako nabyvatel, je vlastníkem všech práv duševního a průmyslového vlastnictví svých webových stránek, jakož i prvků na nich obsažených (například obrázky, zvuk, zvuk, video , software nebo texty; ochranné známky nebo loga, barevné kombinace, struktura a design, výběr použitých materiálů, počítačové programy nezbytné pro jeho provoz, přístup a použití atd.), vlastněné společností guiasdigitales.com nebo jejími poskytovateli licencí. Všechna práva vyhrazena.

Jakékoli použití, které nebylo dříve autorizováno guiasdigitales.com, bude považováno za vážné porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví autora.

Reprodukce, distribuce a veřejné sdělování, včetně způsobu zpřístupňování, celého obsahu tohoto webu nebo jeho části, pro komerční účely, jakýmkoliv médiem a jakýmikoli technickými prostředky, je bez souhlasu webu výslovně zakázáno. z digitalguides.com.

UŽIVATEL se zavazuje respektovat práva duševního a průmyslového vlastnictví vlastněná guiasdigitales.com. Můžete si prohlížet prvky webu a dokonce je tisknout, kopírovat a ukládat na pevný disk vašeho počítače nebo na jakékoli jiné fyzické médium, pokud je to výhradně a výhradně pro vaše osobní a soukromé použití. UŽIVATEL se musí zdržet mazání, pozměňování, obcházení nebo manipulace s jakýmkoli ochranným zařízením nebo bezpečnostním systémem, který byl nainstalován na stránkách guiasdigitales.com.

VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI: guiasdigitales.com v žádném případě neodpovídá za škody jakékoli povahy, které mohou být způsobeny, například: kvůli chybám nebo opomenutím v obsahu, kvůli nedostupnosti webové stránky – které budou provádět pravidelné zastávky kvůli technické údržbě – stejně jako kvůli přenosu virů nebo škodlivých nebo škodlivých programů v obsahu, přestože přijal všechna nezbytná technologická opatření, aby tomu zabránil.
ÚPRAVY: guiasdigitales.com si vyhrazuje právo provádět úpravy, které považuje za vhodné na svých webových stránkách bez předchozího upozornění, přičemž bude moci změnit, odstranit nebo přidat jak obsah a služby poskytované přes ně, tak způsob, jakým se zobrazují. Prezentovány nebo umístěny na její webové stránky.
ODKAZY:

8.1. Osoby nebo subjekty, které mají v úmyslu vytvořit nebo vytvořit hypertextový odkaz z webové stránky jiného internetového portálu na web guiasdigitales.com, se musí podrobit následujícím podmínkám:

– Úplná nebo částečná reprodukce jakékoli ze služeb nebo obsahu webových stránek není povolena bez předchozího výslovného souhlasu guiasdigitales.com

– Přímé odkazy, odkazy IMG nebo obrázky nebo rámce s webem guiasdigitales.com nebudou vytvořeny bez vašeho výslovného předchozího souhlasu.

– Na webových stránkách guiasdigitales.com ani na jejich službách či obsahu nebudou uvedeny žádné nepravdivé, nepřesné nebo nesprávné údaje. S výjimkou těch znaků, které jsou součástí hypertextového odkazu, webová stránka, na které je zřízena, nebude obsahovat žádnou značku, obchodní název, štítek provozovny, označení, logo, slogan nebo jiné rozlišovací znaky patřící guiasdigitales.com, pokud to výslovně nepovolí. to.

– Vytvoření hypertextového odkazu nebude znamenat existenci vztahů mezi guiasdigitales.com a vlastníkem webové stránky nebo portálu, ze kterého je vytvořen, ani znalost a přijetí služeb a obsahu nabízených na uvedené webové stránce ze strany guiasdigitales.com. nebo portál.

– guiasdigitales.com nenese odpovědnost za obsah nebo služby zpřístupněné veřejnosti na webové stránce nebo portálu, ze kterého je hypertextový odkaz vytvořen, ani za informace a prohlášení v nich obsažená.

8.2. Webové stránky guiasdigitales.com mohou uživatelům zpřístupnit připojení a odkazy na jiné webové stránky spravované a kontrolované třetími stranami. Tyto odkazy mají výhradní funkci usnadnit uživatelům vyhledávání informací, obsahu a služeb na internetu, aniž by v žádném případě byly považovány za návrh, doporučení nebo pozvání k jejich návštěvě.

guiasdigitales.com neprodává, neřídí, neřídí ani dříve nevlastní obsah, služby, informace a prohlášení dostupná na uvedených webových stránkách.

guiasdigitales.com nepřebírá žádnou odpovědnost, a to ani nepřímo nebo subsidiárně, za škody jakéhokoli druhu, které mohou vzniknout z přístupu, údržby, používání, kvality, zákonnosti, spolehlivosti a užitečnosti obsahu, informací, komunikace, názorů, prohlášení, produkty a služby existující nebo nabízené na webových stránkách, které nespravuje guiasdigitales.com a které jsou přístupné prostřednictvím guiasdigitales.com

PRÁVO NA VYLOUČENÍ: guiasdigitales.com si vyhrazuje právo odepřít nebo odejmout přístup k portálu a/nebo nabízeným službám bez předchozího upozornění, na vlastní žádost nebo třetí stranou, těm uživatelům, kteří nedodržují tyto Všeobecné podmínky Použití.
VŠEOBECNÉ ZÁSADY: guiasdigitales.com bude stíhat porušení těchto podmínek, stejně jako jakékoli nesprávné použití svých webových stránek, a uplatňovat veškerá občanskoprávní a trestní opatření, která mohou odpovídat zákonu.
ÚPRAVA SOUČASNÝCH PODMÍNEK A DOBA TRVÁNÍ: guiasdigitales.com může zde stanovené podmínky kdykoli upravit, přičemž budou řádně zveřejněny tak, jak jsou zde uvedeny. Platnost výše uvedených podmínek bude záviset na jejich vystavení a bude platná, dokud nebudou změněny jinými náležitě zveřejněnými.
PLATNÁ LEGISLATIVA A JURISDIKCE: Vztah mezi guiasdigitales.com a UŽIVATELEM se bude řídit aktuálními španělskými předpisy a jakýkoli spor bude předložen soudům a tribunálům města Alicante, pokud příslušný zákon nestanoví jinak.