Gweler Bulls Online Live Free

Nid yw'n hawdd gweld y teirw ar-lein. Movistar + yw'r opsiwn symlaf ond dim ond i gleientiaid Movistar, a beth ydych chi am i mi ei ddweud wrthych chi, hyd yn oed i gleientiaid mae'n anodd ei gontractio. A yw hyn yn golygu nad oes unrhyw ffordd i wylio'r teirw ar-lein? Does dim rhaid i chi 😉 Yn ystod yr erthygl byddaf yn dweud wrthych am lawer o leoedd lle gallwch chi… darllenwch fwy

Defnyddiwch WhatsApp ar Dabledi heb gerdyn SIM

Oeddech chi'n gwybod ei bod hi'n bosibl defnyddio WhatsApp ar dabledi heb gerdyn SIM? Gallwch, gallwch agor cyfrif defnyddiwr yn yr app negeseuon hwn a rhyngweithio â'ch ffrindiau trwy negeseuon testun, delweddau, galwadau a galwadau fideo. Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dangos i chi sut y gallwch chi gael WhatsApp ar eich tabled ni waeth beth nad ydych chi ... darllenwch fwy

Sut i gysylltu â Binance o Sbaen

cyswllt binance

Peidiwch â phoeni, gallwch fod yn dawel eich meddwl nad chi yw'r unig berson sydd wedi cael problem wrth ddefnyddio Binance ac nad yw'n gwybod â phwy i siarad. Heb amheuaeth, gall hyn ddod yn gur pen annifyr ar adegau. Am y rheswm hwn, heddiw byddwn yn esbonio sut i gysylltu â Binance. Mae'n haws i… darllenwch fwy

Lawrlwythwch Cerddoriaeth Am Ddim ar gyfer PC

Dadlwythwch gerddoriaeth am ddim ar gyfer PC

Cofiwch fod lawrlwytho cerddoriaeth am ddim ar gyfer eich PC yn dal i fod yn opsiwn gwych os ydych chi'n hoff o gerddoriaeth nad yw am ddibynnu ar geisiadau neu daliad misol i gael mynediad i'ch hoff ganeuon. Neu efallai os ydych chi’n hoffi cymysgu cerddoriaeth a dysgu bod yn DJ, mae bob amser yn bwysig cael yr holl ganeuon… darllenwch fwy