Informacje prawne

1. NOTA PRAWNA I WARUNKI KORZYSTANIA

Gwarantuję, że znajdujesz się w 100% bezpiecznej przestrzeni, dlatego zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego jest określone poniżej:

1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE ODPOWIEDZIALNEGO

Zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego informuję, że:

Nazwa mojej firmy to: Miguel Miro Calatayud, Od teraz «Michel». Mój NIF to 21807226Y Moja siedziba znajduje się pod adresem C/San Bartolomé, El Campello E-mail: info@guiasdigitales.com Moja działalność społecznościowa to: blogowanie, marketing cyfrowy i SEO.

1.2. CEL STRONY INTERNETOWEJ.

Usługi świadczone przez osobę odpowiedzialną za stronę internetową są następujące:

Sprzedaż szkoleń i usług z zakresu marketingu cyfrowego i SEO. Zarządzaj listą subskrybentów i użytkowników przypisanych do kursu. Dostarczanie treści na blogu Zarządzaj swoją siecią partnerów i handlowców oraz zarządzaj ich płatnościami.

1.3. UŻYTKOWNICY:

Dostęp i / lub korzystanie z tej strony internetowej przypisuje warunek UŻYTKOWNIKA, który akceptuje, od wspomnianego dostępu i / lub użytkowania, niniejsze warunki użytkowania, jednak samo korzystanie ze strony internetowej nie oznacza początku relacji robocizny / komercyjne dowolne.

1.4. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ I PRZECHWYTYWANIE INFORMACJI:

1.4.1 KORZYSTANIE Z WITRYNY

Strona internetowa https://guiasdigitales.com/dalej (SIECIOWA) zapewnia dostęp do artykułów, informacji, usług i danych (dalej „treści”) będących własnością Michel, UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za korzystanie z serwisu.

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do właściwego korzystania z treści oferowanych za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz o charakterze informacyjnym, ale nieograniczającym, do niewykorzystywania ich do:

a) podejmować działań niezgodnych z prawem, nielegalnych lub sprzecznych z dobrą wiarą i porządkiem publicznym; (b) rozpowszechniać treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficzno-nielegalnym, nawołujących do terroryzmu lub atakujących prawa człowieka; (c) powodowanie uszkodzeń fizycznych i logicznych systemów https://guiasdigitales.com/, jej dostawców lub stron trzecich, wprowadzanie lub rozpowszechnianie wirusów komputerowych lub jakichkolwiek innych fizycznych lub logicznych systemów, które mogą spowodować wyżej wymienione szkody; (d) próbować uzyskać dostęp i, w stosownych przypadkach, korzystać z kont e-mail innych użytkowników oraz modyfikować lub manipulować ich wiadomościami.

Michel zastrzega sobie prawo do wycofania wszelkich komentarzy i wpisów, które naruszają poszanowanie godności osoby, są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, zagrażają młodości lub dzieciństwu, porządkowi lub bezpieczeństwu publicznemu lub które w jego opinii nie byłyby nadaje się do publikacji.

W każdym przypadku, Michel nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników za pośrednictwem bloga lub innych narzędzi uczestnictwa, które mogą być tworzone, zgodnie z postanowieniami obowiązującego regulaminu.

1.4.2 PRZECHWYTYWANIE INFORMACJI
  • – Formularz kontaktowy, w którym UŻYTKOWNIK musi wypełnić pole e-mail, temat oraz imię i nazwisko.
  • – Formularz zapisu, wypełniający UŻYTKOWNIKOWI pola niezbędne do nabycia kursu z polami imię, nazwisko, adres, miasto, kraj, województwo, kod pocztowy, e-mail i hasło.
  • – Śledzące pliki cookies, zgodnie z poniższymi zasadami.
  • – Przeglądanie i adres IP: Podczas przeglądania tej witryny użytkownik automatycznie przekazuje serwerowi sieciowemu informacje dotyczące adresu IP, daty i godziny dostępu, hiperłącza, które zostało mu przekazane, systemu operacyjnego i używanej przeglądarki.

Niezależnie od powyższego, użytkownicy mogą w dowolnym momencie zrezygnować z usług świadczonych przez Michel lub dane podane przez UŻYTKOWNIKA zgodnie z obowiązującymi przepisami o Ochronie Danych. Podobnie, zarówno poprzez subskrypcję tej witryny, jak i poprzez skomentowanie którejkolwiek z jej stron i/lub wpisów, użytkownik wyraża zgodę:

Traktowanie Twoich danych osobowych w środowisku WordPress zgodnie z jego polityką prywatności.

dostęp do Michel do danych, które zgodnie z infrastrukturą WordPress użytkownik musi podać w celu zapisania się na kurs lub zapytania przez formularz kontaktowy.

Podobnie informujemy, że informacje naszych użytkowników są chronione zgodnie z naszymi Polityka prywatności.

Aktywując subskrypcję, formularz kontaktowy lub komentarz, użytkownik rozumie i akceptuje, że:

Od momentu wykupienia abonamentu lub dostępu do dowolnej płatnej usługi, Michel ma dostęp

a: Imię i nazwisko, adres e-mail lub inne dane niezbędne do rozliczenia, tworzące plik należycie zarejestrowany w Rejestrze Ogólnym Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych pod nazwą „UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ I SUBSKRYBENTÓW” lub w przypadku dokonywania zakupu , zostanie zapisany do pliku „KLIENCI I/LUB DOSTAWCY”, mając dostęp do imienia, nazwiska, adresu e-mail, ID oraz pełnego adresu.

W każdym razie Michel zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, prezentacji i konfiguracji strony https://guiasdigitales.com/, a także niniejszej informacji prawnej.

2. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA:

Michel Sama lub jako cesjonariusz jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej do swojej strony internetowej, a także zawartych w niej elementów (na przykład obrazy, dźwięk, audio, wideo, oprogramowanie lub teksty; znaki towarowe lub loga, kombinacje kolorystyczne, struktura i projekt, dobór użytych materiałów, programy komputerowe niezbędne do ich obsługi, dostęp i użytkowanie itp.), własność Michel lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Każde użycie, które nie zostało wcześniej autoryzowane przez Michel, zostanie uznane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej autora.

Powielanie, rozpowszechnianie i publiczne komunikowanie, w tym sposób ich udostępniania, całości lub części zawartości tej strony internetowej, w celach komercyjnych, na jakimkolwiek nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez upoważnienia, jest wyraźnie zabronione. z Michel.

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej posiadanych przez: Michel, Możesz jedynie przeglądać elementy serwisu bez możliwości drukowania, kopiowania lub przechowywania ich na dysku twardym swojego komputera lub jakimkolwiek innym nośniku fizycznym. UŻYTKOWNIK musi powstrzymać się od usuwania, zmieniania, omijania lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem zabezpieczającym lub systemem bezpieczeństwa, który został zainstalowany na stronach Michel

Zabronione jest udostępnianie licencji większej liczbie osób, każda licencja jest osobista i niezbywalna, zastrzegając dla nas tyle działań cywilnych i karnych, ile pomoże nam w ochronie naszych praw, a wszystko to pod rygorem popełnienia przestępstwa przeciwko własność intelektualna sztuki. 270 i ss kk z wyrokami pozbawienia wolności do 4 lat.

3. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Michel nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogłyby być spowodowane na przykład: z powodu błędów lub pominięć w treści, z powodu braku dostępności strony internetowej, - co będzie dokonywało okresowych przestojów w celu konserwacji technicznej – jak również do przesyłania wirusów lub złośliwych lub szkodliwych programów w treści, pomimo zastosowania wszelkich niezbędnych środków technologicznych, aby tego uniknąć.

4. MODYFIKACJE

Michel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, które uzna za stosowne na swojej stronie internetowej bez wcześniejszego powiadomienia, mając możliwość zmiany, usunięcia lub dodania zarówno treści i usług świadczonych za jej pośrednictwem, jak i sposobu ich prezentacji lub umiejscowienia na swojej stronie internetowej.

5. POLITYKA LINKÓW

Osoby lub podmioty, które zamierzają utworzyć lub utworzyć hiperłącze ze strony internetowej innego portalu internetowego do sieci Michelmusi przedstawić następujące warunki:

  • Całkowite lub częściowe powielanie którejkolwiek z usług lub zawartości witryny jest niedozwolone bez uprzedniej wyraźnej zgody Michel
  • Nie zostaną utworzone żadne głębokie linki ani linki IMG lub obrazy, ani ramki ze stroną internetową Michel, bez Twojej wyraźnej uprzedniej zgody.
  • Żadne fałszywe, niedokładne lub nieprawidłowe oświadczenie nie zostanie umieszczone na stronie internetowej Michel, ani o usługach lub ich zawartości. Z wyjątkiem znaków, które są częścią hiperłącza, strona internetowa, na której jest on ustanowiona, nie będzie zawierać żadnej marki, nazwy handlowej, etykiety zakładu, nazwy, logo, sloganu ani innych znaków wyróżniających należących do Michel, chyba że zostało to wyraźnie zatwierdzone przez tę ostatnią.
  • Ustanowienie hiperłącza nie będzie implikować istnienia relacji między Michel a właścicielem strony internetowej lub portalu, z którego jest wykonana, ani znajomości i akceptacji Michel usług i treści oferowanych na tej stronie lub portalu.
  • Michel nie ponosi odpowiedzialności za treści lub usługi udostępnione publicznie na stronie internetowej lub portalu, z którego pochodzi hiperłącze, ani za zawarte w nich informacje i oświadczenia. Michel może udostępniać użytkownikom połączenia i linki do innych stron internetowych zarządzanych i kontrolowanych przez osoby trzecie. Te linki mają wyłączną funkcję ułatwiania użytkownikom wyszukiwania informacji, treści i usług w Internecie, w żadnym wypadku nie będąc uważane za sugestię, rekomendację lub zaproszenie do ich odwiedzenia. Michel nie sprzedaje, nie kieruje, nie kontroluje ani nie popiera treści, usług, informacji i oświadczeń dostępnych na tych stronach internetowych. Michel nie ponosi żadnej odpowiedzialności, nawet pośredniej lub dodatkowej, za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z dostępu, konserwacji, użytkowania, jakości, legalności, niezawodności i użyteczności treści, informacji, komunikacji, opinii, demonstracji, produktów oraz usług istniejących lub oferowanych w witrynach nie zarządzanych przez Michel i są dostępne przez Michel

6. PRAWO WYKLUCZENIA

Michel zastrzega sobie prawo do odmowy lub cofnięcia dostępu do portalu i/lub oferowanych usług bez uprzedniego powiadomienia, na własne żądanie lub żądanie strony trzeciej, tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania.

7. OGÓLNE

Michel będzie ścigać naruszenie niniejszych warunków, a także niewłaściwe korzystanie ze swojej strony internetowej, podejmując wszelkie działania cywilne i karne, które mogą być zgodne z prawem.

8. MODYFIKACJA NINIEJSZYCH WARUNKÓW I CZAS TRWANIA

Michel Możesz w dowolnym momencie zmodyfikować określone tutaj warunki, które zostaną należycie opublikowane w formie, w jakiej się tutaj pojawiają. Ważność wyżej wymienionych warunków będzie zależeć od ich ujawnienia i będzie obowiązywać do czasu ich modyfikacji przez inne, należycie opublikowane.