Jak zapewniamy jakość treści w Digital Guides

Zespół Digital Guides jest świadomy jakości treści w Internecie.

Zdajemy sobie sprawę, że w Internecie jest wiele poradników i samouczków dotyczących wielu tematów. Staramy się jednak oferować Ci najbardziej aktualne, przydatne i rzetelne informacje dotyczące tego, czego szukasz.

Działania, które wdrażamy wraz z redakcją moich Digital Guides to:

  1. Cotygodniowa weryfikacja przez członka zespołu wszystkich powiązanych treści.
  2. Comiesięczny audyt zewnętrzny składający się z zespołu technicznego i zespołu prawnego.
  3. Dwumiesięcznik mówi o świadomości całego zespołu i aktualizowaniu nowych technologii.

Wiemy również, że wraz z rozwojem nowych technologii i aktualizacji oprogramowania mogą występować różnice na listach najlepszych aplikacji i polecanych programów, dlatego dbamy o ciągłe przeglądanie zawartości, aby zawsze mieć najbardziej aktualne informacje możliwy.