Polityka prywatności

WARUNKI KORZYSTANIA I POLITYKA PRYWATNOŚCI guiasdigitales.com-

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, stwierdza się poniżej:

DANE IDENTYFIKACYJNE: Właścicielem domen internetowych jest guiasdigitales.com
UŻYTKOWNICY: Dostęp i/lub korzystanie z tej strony internetowej guiasdigitales.com przypisuje kondycji UŻYTKOWNIKA, który w ramach dostępu i/lub użytkowania akceptuje niniejsze warunki użytkowania.
KORZYSTANIE Z WITRYNY: guiasdigitales.com zapewnia dostęp do artykułów, informacji i danych (zwanych dalej „treścią”) będących własnością guiasdigitales.com. UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za korzystanie z serwisu.

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do odpowiedniego wykorzystania treści oferowanych przez guiasdigitales.com za pośrednictwem swojej strony internetowej i, przykładowo, ale nie wyłącznie, do niewykorzystywania ich do:

(i) podejmować działań niezgodnych z prawem, nielegalnych lub sprzecznych z dobrą wiarą i porządkiem publicznym; (ii) rozpowszechniać treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficzno-nielegalnym, nawołujących do terroryzmu lub atakujących prawa człowieka; (iii) powodowanie uszkodzeń fizycznych i logicznych systemów www.guiasdigitales.com, jej dostawców lub stron trzecich, wprowadzanie lub rozpowszechnianie wirusów komputerowych lub jakichkolwiek innych fizycznych lub logicznych systemów, które mogą spowodować wyżej wymienione szkody; (iv) próbować uzyskać dostęp i, w stosownych przypadkach, korzystać z kont e-mail innych użytkowników oraz modyfikować lub manipulować ich wiadomościami.

guiasdigitales.com zastrzega sobie prawo do wycofania wszystkich komentarzy i wpisów, które naruszają poszanowanie godności osoby, są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, zagrażają młodości lub dzieciństwu, porządkowi lub bezpieczeństwu publicznemu lub które, ich zdaniem, nie nadają się do publikacji.

W każdym przypadku guiasdigitales.com nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników za pośrednictwem bloga lub innych narzędzi uczestnictwa, które mogą być tworzone, zgodnie z postanowieniami obowiązującego regulaminu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI. OCHRONA DANYCH:

4.1. Cel gromadzonych danych i ZGODA na leczenie.-

Zgodnie z postanowieniami art. 5 LOPD UŻYTKOWNIK jest informowany, że poprzez internetowe formularze rejestracyjne gromadzone są dane, które są przechowywane w pliku, wyłącznie w celu przesyłania wiadomości elektronicznych, takich jak: biuletyny (biuletyny ), nowe wpisy (posty), a także inne komunikaty, które guiasdigitales.com uważa za interesujące dla swoich UŻYTKOWNIKÓW. Pola oznaczone jako obowiązkowe są niezbędne do realizacji podanego celu.

Tylko właściciel będzie miał dostęp do twoich danych iw żadnym wypadku dane te nie będą przekazywane, udostępniane, przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim.

Akceptacja polityki prywatności, poprzez ustaloną procedurę double opt-in, będzie rozumiana dla wszystkich celów jako wyrażenie WYRAŹNEJ I NIEWŁAŚCIWEJ ZGODY – art. 6 LOPD – UŻYTKOWNIKA na przetwarzanie danych osobowych. warunki określone w niniejszym dokumencie, a także międzynarodowy transfer danych, który następuje, wyłącznie ze względu na fizyczną lokalizację obiektów usługodawców i podmiotów przetwarzających dane, o których mowa w pkt 4.9 .

4.2. Zgodność z obowiązującymi przepisami.-

guiasdigitales.com jest zgodny z wytycznymi Ustawy Organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych, Dekretu Królewskiego 1720/2007 z dnia 21 grudnia, który zatwierdza przepisy dotyczące rozwoju wspomnianej Ustawy organicznej i innych obowiązujących i obowiązujących przepisów przez cały czas, zapewniając prawidłowe wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika.

Podobnie, guiasdigitales.com informuje, że działa zgodnie z Ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym i w każdym momencie będzie prosić UŻYTKOWNIKA o zgodę na przetwarzanie jego wiadomości e-mail w celach komercyjnych

Zgodnie z przepisami LOPD informujemy, że podane przez Ciebie dane, jak również dane pochodzące z Twojego przeglądania, mogą być przechowywane w plikach guiasdigitales.com i przetwarzane w celu spełnienia Twojego żądania i utrzymania relacji to jest ustalone w formularzach, które subskrybujesz.

Ponadto UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu informowania go w dowolny sposób, w tym pocztą elektroniczną, o produktach i usługach guiasdigitales.com.

W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych w celu wskazanym powyżej, UŻYTKOWNIK może skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na zasadach określonych poniżej w sekcji „Realizacja praw ARCO”.

4.3. Środki bezpieczeństwa.-

guiasdigitales.com informuje, że wdrożył niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i zapobiec ich zmianie, utracie i przetwarzaniu i/lub nieautoryzowanemu dostępowi, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywane dane i zagrożenia, na które są narażeni, niezależnie od tego, czy pochodzą one z działania człowieka, czy ze środowiska fizycznego lub naturalnego. Wszystko to zgodnie z postanowieniami art. 9 LOPD i tytułu VIII RLOPD.

Podobnie guiasdigitales.com ustanowił dodatkowe środki w celu wzmocnienia poufności i integralności informacji w Twojej organizacji. Ciągłe utrzymywanie nadzoru, kontroli i oceny procesów w celu zapewnienia poszanowania prywatności danych.

4.4. Wykonywanie praw ARCO: dostęp, sprostowanie, anulowanie i sprzeciw.-

Osoby fizyczne, które udostępniły swoje dane za pośrednictwem strony internetowej guiasdigitales.com, mogą skontaktować się z ich właścicielem, aby móc swobodnie korzystać ze swoich praw dostępu, poprawiania, anulowania i sprzeciwu w odniesieniu do danych zawartych w ich plikach.

Zainteresowana strona może skorzystać ze swoich praw za pomocą pisemnej wiadomości skierowanej do guiasdigitales.com z dopiskiem „Ochrona danych/guiasdigitales.com”, określając swoje dane, potwierdzając swoją tożsamość i powody żądania pod następującym adresem:

4.5. Linki

Jako usługa dla naszych gości, nasza strona internetowa może zawierać hiperłącza do innych stron, które nie są obsługiwane ani kontrolowane przez guiasdigitales.com. Z tego powodu guiasdigitales.com nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za legalność, wiarygodność, użyteczność, prawdziwość i aktualność treści takich stron internetowych ani ich praktyk dotyczących prywatności. Przed udostępnieniem swoich danych osobowych na tych stronach internetowych innych niż guiasdigitales.com należy pamiętać, że ich praktyki dotyczące prywatności mogą różnić się od naszych.

4.6. Polityka plików cookie"

Plik cookie to plik informacyjny, który serwer tej witryny wysyła do urządzenia (komputera, smartfona, tabletu itp.) osoby uzyskującej dostęp do strony w celu przechowywania i pobierania informacji o nawigacji dokonywanej z tego urządzenia.

guiasdigitales.com wykorzystuje różnego rodzaju pliki cookie (techniczne, analityczne i społecznościowe) wyłącznie w celu usprawnienia nawigacji użytkownika na stronie, bez jakichkolwiek reklam lub podobnych obiektów, do analizy i przygotowania statystyk nawigacji, które UŻYTKOWNIK wykonuje na stronie internetowej, a także udostępniać treści w serwisach społecznościowych (Google+, Twitter, Linkedin, Disqus)

guiasdigitales.com używa na tej stronie następujących plików cookie:

Techniczne pliki cookie: To te, które umożliwiają UŻYTKOWNIKOWI poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z różnych opcji lub usług, które na niej istnieją, takich jak na przykład kontrolowanie ruchu i komunikacji danych, identyfikacja sesji, dostęp do części o ograniczonym dostępie, pamiętaj elementy składające się na zamówienie, realizują proces zakupu zamówienia, składają wniosek o rejestrację lub udział w wydarzeniu, wykorzystują elementy zabezpieczające podczas nawigacji, przechowują treści w celu rozpowszechniania filmów lub dźwięku lub udostępniają treści za pośrednictwem portali społecznościowych.

Pliki cookie Google Analytics: są to pliki cookie stron trzecich (Google Inc.) do analizy, które umożliwiają monitorowanie i analizę zachowania UŻYTKOWNIKÓW stron internetowych, z którymi są połączone. Informacje gromadzone za pomocą tego typu plików cookie służą do pomiaru aktywności stron internetowych, aplikacji lub platform oraz do tworzenia profili przeglądania UŻYTKOWNIKÓW tych stron, aplikacji i platform w celu wprowadzenia ulepszeń w zakresie analizy korzystania dane podane przez UŻYTKOWNIKÓW serwisu.

Google Analytics przechowuje pliki cookie na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych i zobowiązuje się nie udostępniać ich stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do działania systemu lub gdy jest to wymagane przez prawo. Według Google nie zapisuje adresu IP UŻYTKOWNIKA.

Więcej informacji o Google Analytics w poniższych linkach:

www.google.com/analytics/ i http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat wykorzystania plików cookie przez Google, dołączamy ten inny link: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1).

Pliki cookie społecznościowe: Google+, Facebook, YouTube, Twitter itp.: pliki cookie podmiotów zewnętrznych, czyli zewnętrznych i zewnętrznych sieci społecznościowych, których czas trwania i cel zależy od każdej sieci społecznościowej.

Użytkownik może w każdej chwili wybrać, jakie pliki cookies chce działać na tej stronie internetowej poprzez:

- Ustawienia wyszukiwarki; na przykład:

Chrome, z: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer, z: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox, z: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari, z: http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera, z: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

– Istnieją narzędzia innych firm, dostępne online, które umożliwiają użytkownikom wykrywanie plików cookie na każdej odwiedzanej stronie internetowej i zarządzanie ich dezaktywacją.

Ani ta strona, ani jej przedstawiciele prawni nie są odpowiedzialni za treść lub prawdziwość polityk prywatności, które mogą posiadać strony trzecie wymienione w niniejszej polityce dotyczącej plików cookie.

Przeglądarki internetowe są narzędziami odpowiedzialnymi za przechowywanie plików cookie i z tych przeglądarek musisz skorzystać z prawa do ich usunięcia lub dezaktywacji. Ani ta strona internetowa, ani jej przedstawiciele prawni nie mogą zagwarantować prawidłowej lub nieprawidłowej obsługi plików cookie przez wyżej wymienione przeglądarki.

W niektórych przypadkach konieczne jest zainstalowanie plików cookie, aby przeglądarka nie zapomniała o Twojej decyzji o ich niezaakceptowaniu.

Akceptacja niniejszej polityki prywatności oznacza, że ​​użytkownik został poinformowany w jasny i kompletny sposób o korzystaniu z urządzeń do przechowywania i odzyskiwania danych (plików cookie), a także, że guiasdigitales.com ma zgodę użytkownika na korzystanie z tych, które zostały ustalone w art. 22 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI-CE).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub zapytań dotyczących tej polityki plików cookie, nie wahaj się skontaktować z nami za pośrednictwem adresu e-mail info@localhost

4.7. Osoby niepełnoletnie

Strona guiasdigitales.com nie jest skierowana do osób nieletnich. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie tego wymogu.

4.8. Modyfikacja Polityki Prywatności

guiasdigitales.com zastrzega sobie prawo do zmiany swojej Polityki prywatności, zgodnie z własnymi kryteriami, na podstawie zmian legislacyjnych, prawnych lub doktrynalnych hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych.

Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane co najmniej dziesięć dni przed jej wejściem w życie. Korzystanie z sieci po tych zmianach będzie oznaczać ich akceptację.

4.9. Odpowiedzialny za akta i kierowników leczenia.-

Jako kierownicy leczenia niezwiązani z wyżej wymienioną osobą odpowiedzialną:

guiasdigitales.com zleciła świadczenie usług hostingowych firmie HOSTGATOR.COM LLC (oznaczanej znakiem towarowym Hostgator), z siedzibą w Mitchelldale, Suite #100, Texas, Houston, USA., która świadczy usługi hostingowe w Internecie. Możesz zapoznać się z polityką prywatności i innymi aspektami prawnymi wspomnianej firmy pod następującym linkiem: https://www.hostgator.com/privacy

Usługi subskrypcji przez e-mail i wysyłanie biuletynów do północnoamerykańskiej firmy The Rocket Science Group, LLC (oznaczanej znakiem towarowym „MailChimp”). Subskrypcja bloga oznacza, że ​​wprowadzone dane są przekazywane na serwery ww. firmy, przy założeniu międzynarodowego transferu danych, na który UŻYTKOWNIK wyraźnie wyraża zgodę z akceptacją niniejszej polityki prywatności.

Wspomniani kierownicy zajmujący się leczeniem zostali zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych w momencie zatrudnienia.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA: guiasdigitales.com, samodzielnie lub jako cesjonariusz, jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej swojej witryny internetowej, a także zawartych w niej elementów (na przykład obrazów, dźwięku, audio, wideo , oprogramowanie lub teksty, znaki towarowe lub logo, kombinacje kolorów, struktura i projekt, wybór użytych materiałów, programy komputerowe niezbędne do jego działania, dostępu i użytkowania itp.), będące własnością guiasdigitales.com lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Każde użycie, które nie zostało wcześniej autoryzowane przez guiasdigitales.com, będzie uważane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej autora.

Powielanie, dystrybucja i komunikacja publiczna, w tym sposób udostępniania całości lub części zawartości tej strony internetowej w celach komercyjnych, na jakimkolwiek nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia strony internetowej, jest wyraźnie zabronione. z digitalguides.com.

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej i przemysłowej posiadanych przez guiasdigitales.com. Możesz przeglądać elementy sieci, a nawet drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym komputera lub innym fizycznym nośniku, o ile jest to wyłącznie i wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. UŻYTKOWNIK musi powstrzymać się od usuwania, zmieniania, omijania lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem zabezpieczającym lub systemem bezpieczeństwa, który został zainstalowany na stronach guiasdigitales.com.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI: guiasdigitales.com w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane na przykład: z powodu błędów lub pominięć w treści, z powodu braku dostępności strony internetowej – które będą dokonywać okresowych przerw w celu konserwacji technicznej – a także przesyłania wirusów lub złośliwych lub szkodliwych programów w treści, pomimo zastosowania wszelkich niezbędnych środków technologicznych, aby tego uniknąć.
MODYFIKACJE: guiasdigitales.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji, które uzna za stosowne na swojej stronie internetowej bez uprzedniego powiadomienia, mając możliwość zmiany, usunięcia lub dodania zarówno treści i usług świadczonych za jej pośrednictwem, jak i sposobu ich wyświetlania. na swojej stronie internetowej.
POLITYKA LINKÓW:

8.1. Osoby lub podmioty, które zamierzają utworzyć lub utworzyć hiperłącze ze strony internetowej innego portalu internetowego do sieci guiasdigitales.com, muszą spełnić następujące warunki:

– Całkowite lub częściowe powielanie jakichkolwiek usług lub zawartości strony internetowej jest zabronione bez uprzedniej wyraźnej zgody guiasdigitales.com

– Głębokie linki, linki IMG lub obrazy lub ramki ze stroną guiasdigitales.com nie zostaną utworzone bez Twojej wyraźnej uprzedniej zgody.

– Na stronie internetowej guiasdigitales.com, usługach lub ich zawartości nie będą umieszczane żadne fałszywe, niedokładne lub nieprawidłowe oświadczenia. Z wyjątkiem znaków, które są częścią hiperłącza, strona internetowa, na której jest on utworzona, nie będzie zawierać żadnej marki, nazwy handlowej, etykiety zakładu, nazwy, logo, sloganu ani innych charakterystycznych znaków należących do guiasdigitales.com, chyba że zostanie to wyraźnie autoryzowane przez to.

– Utworzenie hiperłącza nie oznacza istnienia relacji między guiasdigitales.com a właścicielem strony internetowej lub portalu, z którego zostało utworzone, ani znajomości i akceptacji guiasdigitales.com usług i treści oferowanych na tej stronie. lub portal.

– guiasdigitales.com nie ponosi odpowiedzialności za treści lub usługi udostępnione publicznie na stronie internetowej lub portalu, z którego pochodzi hiperłącze, ani za zawarte w nich informacje i oświadczenia.

8.2. Strona guiasdigitales.com może udostępniać użytkownikom połączenia i linki do innych stron internetowych zarządzanych i kontrolowanych przez strony trzecie. Te linki mają wyłączną funkcję ułatwiania użytkownikom wyszukiwania informacji, treści i usług w Internecie, w żadnym wypadku nie będąc uważane za sugestię, rekomendację lub zaproszenie do ich odwiedzenia.

guiasdigitales.com nie sprzedaje, nie kieruje, nie kontroluje ani nie jest wcześniej właścicielem treści, usług, informacji i oświadczeń dostępnych na tych stronach.

guiasdigitales.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności, nawet pośredniej lub zależnej, za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z dostępu, konserwacji, użytkowania, jakości, legalności, niezawodności i użyteczności treści, informacji, komunikacji, opinii, oświadczenia, produkty i usługi istniejące lub oferowane na stronach internetowych, które nie są zarządzane przez guiasdigitales.com i które są dostępne za pośrednictwem guiasdigitales.com

PRAWO WYŁĄCZENIA: guiasdigitales.com zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do portalu i/lub oferowanych usług bez uprzedniego powiadomienia, na własne żądanie lub przez stronę trzecią, tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych Ogólnych Warunków Posługiwać się.
OGÓLNE: guiasdigitales.com będzie ścigać naruszenie niniejszych warunków, a także wszelkie niewłaściwe korzystanie ze swojej strony internetowej, podejmując wszelkie działania cywilne i karne, które mogą być zgodne z prawem.
ZMIANA OBECNYCH WARUNKÓW I CZASU TRWANIA: guiasdigitales.com może w dowolnym momencie zmodyfikować określone tutaj warunki, będąc należycie publikowanymi w formie, w jakiej się tutaj pojawiają. Ważność wyżej wymienionych warunków będzie zależeć od ich ujawnienia i będzie obowiązywać do czasu ich modyfikacji przez inne należycie opublikowane.
OBOWIĄZUJĄCE USTAWODAWSTWO I JURYSDYKCJA: Relacje między guiasdigitales.com a UŻYTKOWNIKIEM będą regulowane przez obowiązujące przepisy hiszpańskie, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy i trybunały miasta Alicante, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej.